Author Archives

Archive of the posts written by author : Raimo Koski.

Plan för att introducera Ozobot-roboten till skolelever

Ozobot bit är liten, robust, enkel och tämligen billig robot som kan läras till exempel att dansa och den har även egna “disco-ljus”. Dansstegsinstruktioner kan matas in optiskt med färgad ljus med hjälp av tablettdatorens skärm och samtidigt utnyttja tablettens högtalare för att…

Några böcker jag har läst

Jag håller på att säljä onödiga saker och bland dem några böcker på svenska som jag har sparad av någon anledning trots att jag brukar inte läsa böcker igen. För att få bättre pris på dom har jag skannad pärmen. Först en lista…

Some books I have read

I don’t like paper books much, but I have saved some of the best or important ones even when I haven’t got a habit of re-reading any books. To sell them effectively I have scanned their covers. Below is first the list: Anaïs…

Backup recipes for paranoiacs

I have very strong feelings about the possibility of losing my data and I have taken some fairly extreme steps to avoid that ever happening. This is already the third time I am writing about the system or systems I have built for…

Ad-Hoc Clustering

Clustering sounds like rocket science, but it can also be very simple and useful for quite common tasks. Creating a MP3 collection from music CDs is a good example of how to use multiple PCs to do the job faster. Creating an MP3…

Tusen bitar

Det här berättar om en dokumentfilm om Sveriges nationalsångskrivare. Koll på fakta: det nationalsång jag syftar är inte ”Money, money, money”, ” Öppna landskap”, ”Du gamla, du fria” eller någon nyare utan ”Sång till friheten”, ofta också känt som ”Du är det finaste…

Ordböcker aldrig mer på papper

Det är länge sen det var uppenbart att uppslagsböcker är i praktik värdelösa. Några har sagt att det är Wikipedia som har dödat dem men det var redan Encarta och andra ”uppslagsböcker” på cd-rom som gav dödslaget. Det var inte så länge sen…

Hitta svamp med kartor

I nätet finns det många karttjänster men när deras innehåll och kvalitet har varierat genom tiderna är det bra att nästan årligen jämföra dom. Lantmäteriverkets (LMV) Kartplats har haft de bästa terrängkartorna men nu när de är baserade på öppen data och också…

Försök inte uppfinna hjulen igen, KISS, mindre blinkande är bättre

Den här är en esse om ADB eller IT men egentligen om ingenjörskonsten i övrigt. I svenskan råkar ordet ingenjör vara mycket nära vad det ofta borde vara: ingengör, att våga göra bara det som behövs och veta den bästa eller billigaste metoden.…

Drömväktaren

Vem litar du på, dina föräldrar, Gud, make, samhälle? Ursprungligen utgiven 15.3.2015 23:11 , http://rkoski.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri/189893-dromvaktaren